KONGRE TAKVİMİ

Son özet gönderme tarihi: 15 Mayıs 2020

kayıt ve ödeme: 10-18 Mayıs 2020

kongre programının yayınlanması: 20 Mayıs 2020

son tam metin gönderme tarihi: 1 Haziran 2020

(tam metin zorunluluğu yoktur)

Kongre kitabı kesin yayın tarihi: 15 Haziran 2020

107, Imun-ro, Dongdaemun-gu, Seoul, 02450, HUFS Graduate School Brix Hall (1F) Korea

© 2018 by İKSAD