KONGRE YAZIM VE SUNUM DİLLERİ

İNGİLİZCE

TÜRKÇE

RUSÇA

İngilizce özet zorunludur

ÖZET YAZIM KURALLARI

1- Özetiniz en az 250 en çok 400 kelime olmalıdır

2- En az 3 anahtar kelime olmalıdır

3- Times New Roman 12 punto, tek satır aralığı ile yazılmalıdır

4- Ünvan, Yazar adı soyadı, kurum ve email adresleri başlığın altına yazılmalıdır

5- İngilizce özet şartı bulunmaktadır

Özetinizi en geç 25 Haziran 2021 tarihine kadar doc/word formatında 

iksadasia@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Bildiri tam metni Microsoft Word formatında hazırlanmalıdır.

Bildiri metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır.

Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.

Bildiri Times New Roman yazı karakteri kullanılarak sola ve sağa dayalı  (iki yana yaslı) ve tek satır aralığıyla  yazılmalıdır.

Bildirinin en az 250 en fazla 400 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.

Bildiri Başlığı: 12 Punto, Büyük harf, koyu ve ortada

Yazar/Yazarların Adları: 12 punto, koyu, sağa yaslı.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto sağa yaslı. Yazar ve kurumu tek satır aralığı.

Ana Başlıklar: 12 Punto sola yaslı, tüm harfleri büyük ve koyu.

Alt Başlıklar: 12 Punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Metin: 12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı tek satır aralığıyla ve 6nk paragraf aralığıyla.

Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.

Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz.

Tam metninizi en geç 30 Temmuz tarihine kadar doc/word formatında iksadasia@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.